Hotline

Đất nền 212 đường 2-9 , Hải Châu , Đà Nẵng

212 đường 2-9 , quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

BÁN 15.500.000.000 ₫
125 m2 , MT hướng Đông .Bên cạnh nhà hàng Âu Lạc 0919451080

Features

Location

Please insert the symbols from the Image to field below.
Related properties
Related Properties
Đất nền 7B Coco Center House D11 lô 10
BÁN 930.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D11 Lô 10 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Euro Village số 10 Bằng Lăng 3 , quận Sơn Trà, Đà Nẵng
BÁN 15.900.000.000 ₫
10 Bằng Lăng 3 , quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền Hera Complex lô B3-15
BÁN
Dự án Hera Complex , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền 7B Coco Center House D32-27
BÁN 1.800.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D32-27 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền 7B Coco Center House D11 Lô 11
BÁN 930.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D11 Lô 11 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền 7B Coco Center House D32-32
BÁN 1.800.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D32-32 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Properties in same Property type
Đất nền 7B Coco Center House D11 lô 10
BÁN 930.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D11 Lô 10 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà kiệt số 96/117 Điện Biên Phủ
BÁN 1.600.000.000 ₫
96/117 Điện Biên Phủ , quận Thanh Khê, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Euro Village số 10 Bằng Lăng 3 , quận Sơn Trà, Đà Nẵng
BÁN 15.900.000.000 ₫
10 Bằng Lăng 3 , quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền Hera Complex lô B3-15
BÁN
Dự án Hera Complex , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền 7B Coco Center House D32-27
BÁN 1.800.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D32-27 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền 7B Coco Center House D11 Lô 11
BÁN 930.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D11 Lô 11 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam