Hotline

Lô B11 - 1,2,3 Sentosa Riverside , Điện Ngọc , Điện Bàn , Quảng Nam

Lô B11-1,2,3 Khu đô thị Sentosa Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc , Điện Bàn , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam

BÁN Call for details price
B11-01 : 166,4m2 ; B11-02 : 179,7m2 ; B11-03 : 215,4m2

Features

Location

Please insert the symbols from the Image to field below.
Related properties
Related Properties
Đất nền 7B Coco Center House D11 lô 10
BÁN 930.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D11 Lô 10 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Euro Village số 10 Bằng Lăng 3 , quận Sơn Trà, Đà Nẵng
BÁN 15.900.000.000 ₫
10 Bằng Lăng 3 , quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền Hera Complex lô B3-15
BÁN
Dự án Hera Complex , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền 7B Coco Center House D32-27
BÁN 1.800.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D32-27 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền 7B Coco Center House D11 Lô 11
BÁN 930.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D11 Lô 11 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền 7B Coco Center House D32-32
BÁN 1.800.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D32-32 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Properties in same Property type
Đất nền 7B Coco Center House D11 lô 10
BÁN 930.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D11 Lô 10 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà kiệt số 96/117 Điện Biên Phủ
BÁN 1.600.000.000 ₫
96/117 Điện Biên Phủ , quận Thanh Khê, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Euro Village số 10 Bằng Lăng 3 , quận Sơn Trà, Đà Nẵng
BÁN 15.900.000.000 ₫
10 Bằng Lăng 3 , quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền Hera Complex lô B3-15
BÁN
Dự án Hera Complex , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền 7B Coco Center House D32-27
BÁN 1.800.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D32-27 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam
Đất nền 7B Coco Center House D11 Lô 11
BÁN 930.000.000 ₫
Khu đô thị 7B Coco Center House D11 Lô 11 , Điện Ngọc , Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam